Tháng 5 – kỷ niệm 1 năm MOLTteam

Năm 2018 sau gần 3 năm đồng hành cùng các bà mẹ mình nhận ra được giá trị thời gian của họ, những người mẹ mỗi ngày nổ lực học tập thay đổi bản thân để họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỗi giây phút họ dành để học tập, chia sẻ cho đi kiến thức nhận lại sự quan tâm ghi nhận đều đáng giá, có những người thời gian qua đi đến khi quay lại, tại thời điểm đứng họ mới thấy thời gian thật giá trị bởi họ đã nổ lực cố gắng hoặc họ đã lãng phí nó.

Trên con đường học tập để trở thành 1 bà mẹ hanh phúc mình được đồng hành cùng rất nhiều nhiều các bà mẹ khác, bọn mình đã hợp lực để cùng nhau dùng sức nhỏ bé của mình với sự thay đổi mỗi ngày có thể làm cho cuộc sống cá nhân được tốt hơn và cũng có thể giúp được bất cứ ai đã từng như họ tốt hơn ngày hôm qua 1%.

Kỷ niệm 1 năm bản thân mình đang có 1 sự thay đổi, sự thay đổi này để mình càng trân trọng “Giá trị thời gian sống” của một bà mẹ.

MOLT (My own life time) Giá trị thời gian sống của tôi của những bà mẹ sẽ được ghi nhận mỗi ngày bằng học tập và lan tỏa.

Website này được xây dựng trên tâm huyết của bản thân mong muốn được cùng đồng hành với những bà mẹ có khao khát thay đổi bản thân, thay đổi cuốc sống, nuổi dạy con để hướng đến BÌNH AN và HẠNH PHÚC VIÊN MÃN.

08/05/2019 – mechipna